Lizawki solne dla zwierząt - sól dla zwierząt hodowlanych i dzikich. Sól jest nieodzownym składnikiem pokarmowym dla zwierząt pobierających pasze roślinne (zielonki, kiszonki, siana, słomy, ziarna zbóż), które zawierają niewystarczające ilości sodu (Na) oraz chloru (Cl). Obydwa składniki mineralne są niezbędne dla utrzymania równowagi jonowej płynów ustrojowych zwierząt. Wykorzystując naturalną chęć zwierzęcia do zlizywania słonego smaku warto zaopatrzyć się w lizawki solne. Zawarte w lizawkach solnych łatwo przyswajalne mikroelementy stanowią doskonałe uzupełnienie niedoborów tych składników u zwierząt. U zwierząt, żyjących dziko, nawet dokarmianych w porze zimowej, niedobory są jeszcze większe. Hodowcy stosujący lizawki solne dla bydła świadomie wpływają na dobrą kondycję zwierząt, a co za tym idzie, podniesienie wydajności hodowli.

W przypadku krów mlecznych pobieranie soli z lizawek jest warunkiem niezbędnym dla późniejszego spożycia odpowiedniej ilości pasz, co w konsekwencji zapewnia możliwość pełnego wykorzystania potencjału krowy do produkcji mleka.
Zwierzęta hodowlane, które dotknięte są niedoborami składników odżywczych, mogą zmagać się z licznymi schorzeniami. Dysfunkcje układu kostnego, zaburzenia rozrodu, zaburzenia mleczności oraz nieprawidłowy skład mleka to tylko niektóre z problemów, dotykających zwierzęta. Lizawki solne, dzięki łatwo przyswajalnym mikroelementom, takim jak miedź, cynk, selen, kobalt, jod wpływają na dobrostan zwierząt. Lizawki solne dla bydła powinny być dostępne dla zwierząt stale. W ciągu całego roku można uzupełniać w ten sposób niedobory.

Lizawki solne dla zwierząt to bardzo przydatny suplement diety. Lizawki są niezwykle pomocne w hodowli zwierząt gospodarskich, ale służą również przy dokarmianiu zwierząt leśnych — szczególnie w sezonie zimowym, gdy są narażone na niedobory tej substancji.

Lizawki solne dla zwierząt są kombinacjami różnych mikroskładników i mikroelementów. Jest to bardzo komfortowe dla hodowców, którzy w prosty sposób mogą zadbać o stan swojego stada.

Lizawki solne dla zwierząt - jakie zwierzęta skorzystają z lizawek solnych?

Lizawki solne dla bydła, jako źródło naturalnie przyswajalnego sodu i chloru. Są odpowiednie dla: krów, cieląt powyżej dwóch miesięcy życia, jałówek, buhajek hodowlanych, buhajów rozpłodowych, opasów.

Lizawki solne dla zwierząt odpowiadają kozom, owcom, koźlętom, jagniętom. Zwierzętom płowym, zwierzętom w ogrodach zoologicznych, zwierzętom kopytnym, obdarzonym porożem, jak jelenie, daniele. Lizawki solne są chętnie przyjmowane przez zwierzęta, dostarczając im brakujących składników.

Zastosowanie: